English version
Din 26 iunie 2007, ne numim Asociaţia Română pentru Informare şi Implicare Socială şi avem un nou statut. Vechile informaţii de pe această pagină se găsesc aici.
Asociaţia are ca scop promovarea libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţii precum şi a atitudinii participative a cetăţenilor pentru dezvoltarea societăţii civile şi pentru stimularea capacităţii de reacţie în faţa încălcărilor normelor sociale şi juridice.

Valorile in care credem cu tarie sunt:

 • implicare
 • responsabilitate
 • profesionalism
 • iniţiativă
 • spirit de echipă
 • performanţa
 • egalitate de şanse

Atingerea obiectivelor se realizează prin:

 • activitate editorială;
 • organizarea de campanii, simpozioane, conferinţe, întruniri, forumuri, cursuri, seminarii, expoziţii şi alte manifestări la nivel local, naţional şi internaţional;
 • organizarea şi implementarea de proiecte/programe, atât pe teritoriul României cât şi în alte regiuni;
 • crearea unor centre de documentare, de informare, de consultanţă, de consiliere;
 • sprijinirea altor organizaţii, voluntari, iniţiatori de programe de interes public, grupuri cu sau fără personalitate juridică;
 • realizarea unor programe speciale pentru îmbunătăţirea sistemului informaţional al autorităţilor publice;
 • dezvoltarea unor proiecte care să stimuleze cooperarea şi comunicarea între ONG-urile care au acelaşi scop sau au scop complementar;
 • înfiintarea de centre de resurse şi alte forme de structuri capabile să răspundă nevoilor comunităţii;
 • campanii de informare, de conştientizare de către societate a realităţilor sociale, de mobilizare, de advocacy;
 • acţiuni realizate în nume propriu conform dreptului constituţional al accesului la justiţie, inclusiv prin formularea de sesizări, participări la consultări publice, acţiuni în justiţie;
 • elaborarea şi promovarea de politici publice în conformitate cu scopul Asociaţiei;
 • acordarea de finanţări (granturi, donaţii, sponsorizări) în condiţiile stabilite prin regulament intern şi programele Asociaţiei;
 • orice altă activitate care, in mod direct sau indirect, contribuie la atingerea scopului propus.

Detalii juridice

 • - Statutul Asociaţiei Române pentru Informare şi Integrare Socială a fost autentificat la biroul notarului public Iuliana Ciurea prin "Încheiere de Autentificare nr. 53, anul 2002, luna ianuarie, ziua 09;
   
 • - În data de 17.01.2002, la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti a fost admisă cererea pentru înfiinţarea Asociaţiei Române pentru Informare şi Integrare Socială, acordându-i-se acesteia personalitate juridică. Sentinţa a fost definitivă la data de 11.02.2002;
   
 • - În data de 04.02.2002, Asociaţia Română pentru Informare şi Integrare Socială a fost înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, primind Certificatul persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 8/PJ.
   
 • - În data de 01.03.2002 Asociaţia Română pentru Informare şi Integrare Socială a primit codul de înregistrare fiscală: 14482040;
   
 • - În data de 26.06.2007, la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti a fost admisă cererea pentru modificări acte constitutive, prin care ARIIS devine Asociaţia Română pentru Informare şi Implicare Socială, îşi modifică statutul şi actul constitutiv.
   
 
 
B a n & D e s i g n, FREE web templates    
Copyright © 2007 ARIIS